• Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach wpisz swój adres e-mail.

English

Tytuł projektu:

Dotacja na kapitał obrotowy dla U Przewoźnika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.

Cel projektu :

Wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Wartość projektu :

242 030,79 PLN (słownie: dwieście czterdzieści dwa tysiące trzydzieści złotych 79/100)

Dofinansowanie projektu z UE : 242 030,79 PLN